Vijesti

Slika Borisa Krstinića nagrađena na međunarodnom natječaju “Rijeka Sava – priroda, ljudi i kultura”

Fotografija našeg dragog prijatelja Borisa Krstinića nagrađena je na međunarodnom natječaju “Rijeka Sava – priroda, ljudi i kultura” kojem je bio cilj na što slikovitiji način prikazati bogatstva prirode, voda, biološke raznolikosti, života ljudi, te različitih kultura u slivu rijeke Save.