Vijesti, Zajedno možemo više

Specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U sklopu projekta „Zajedno možemo više!“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, pokrenuta je specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje koja će se odvijati u tri modula.

Riječ je o cjelokupnoj edukaciji, na kojoj će sudjelovati predstavnici/e organizacija civilnog društva te centara za socijalnu skrb, a svaki modul u trajanju od 2 dana bit će održan u drugome gradu te će na sva 3 modula sudjelovati iste osobe.

Prvi po redu modul naziva „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ održavat će se u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica, 03.07. – 04.07.2015. godine. Trenerice 1. modula bit će dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, koja će govoriti o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju; Branka Žigante Živković, s Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koja će se osvrnuti na pravne aspekte zaštite od nasilja u obitelji i seksualnog nasilja te relevantne dokumente; Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca, s predavanjem o ulozi i značaju raznih protokola. Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe, bit će u ulozi facilitatorice cjelokupne edukacije.

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).