Vijesti

Stručni skup „Integrirani odgovor na nasilje prema ženama – što možemo učiniti više?“

Dana 13.11.2018. godine, u tribinama Grada Zagreba, održan je stručni skup „Integrirani odgovor na nasilje prema ženama – što možemo učiniti više?“ uoči 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Skup je održan s ciljem rasprave o unapređenju integriranog pristupa u pružanju podrške i pomoći ženama žrtvama partnerskog nasilja, koji se spominje u poglavlju II. „Integrirane politike i prikupljanje podataka“, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula, bila je jedna od izlagačica na navedenom skupu.

Stručni skup organiziran je kao jedna od aktivnosti u okviru međunarodne kampanje protiv nasilja nad ženama vođenoj od krovne organizacije WWP- EN, čije članice su organizacije iz zemalja EU, koje provode tretman počinitelja i/ili pružaju usluge za žene izložene nasilju u cilju zaustavljanja nasilja. Skup je organiziran od strane „Doma DUGA-Zagreb i DPP-a“ koje su aktivne članice WWP-EN.