Vijesti

Studijska posjeta austrijskim organizacijama za žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava (Zagreb), a u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”, s partnerskim organizacijama Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom žena “Hera” (Križevci), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod) i SOS telefonom – Grad Rijeka (Rijeka),  organizirano je studijsko putovanje od 15. do 18. lipnja, 2014. godine u Beč (Austrija) kako bi se unaprijedila suradnju sa organizacijama civilnog društva iz Europske unije.

Sudionice su posjetile skloništa za žene žrtve nasilja u Bečkom Novom Mjesto čiji im je rad predstavila Constanze Hölzl, zaposlenica skloništa. Nakon obilaska skloništa, sudionice su posjetile sjedište Europske mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE), čija je izvršna direktorica Maria Rösslhumer. O radu organizacije prezentirale su Maria Rösslhumer i Iris Golden, također iz WAVE-a. Također, sudionice studijskog putovanja upoznate su s radom i nacionalne S.O.S linije za žene koje su preživjele nasilje. Angelika Eisterer govorila je o izazovima i postignućima jedine nacionalne linije za žene i djevojke koja je otvorena od 0 do 24h. Tijekom trajanja drugog dana putovanja, sudionice su posjetile Intervencijski centar za nasilje u obitelji čija je izvršna direktorica Rosa Logar koja je zajedno sa kolegicama prisutne upoznala sa radom i važnošću njihove organizacije. Sudionicama je također predstavljen i MARAC projekt (Multi-Agency Risk Assessment Conference). Posljednjeg dana putovanja, Serin Duzdar upoznala je prisutne s radom organizacije Orient Express i skloništa namijenjenog za žene i djevojčice koje su žrtve prisilnog braka. Orient Express organizacija civilnog društva je koja pruža informacije, savjetovanje i edukaciju ženama žrtvama prisilnih brakova. Ciljna skupina organizacije su žene i djevojke imigrantice kojima je pomoć i podrška u stranoj zemlji prijeko potrebna.

Sudionice partnerskih organizacija na projektu ostvarile su kontakte i suradnju te otvorile prostor za razmjenu iskustava i znanja s organizacijama koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama u Austriji. Također, usvojeni su mnogi primjeri dobre prakse u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja koji će uvelike koristiti u unaprjeđenju standarda u rada sa ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj.

Studijsko putovanje održano je u sklopu navedenog projekta, a financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

DSC_1379

DSC_1387

DSC_1269

IMAG0383