Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Studijska posjeta partnerskoj organizaciji Rape Crisis Network Ireland (RCNI)

Od 3.7. do 7.7. bile smo u studijskoj posjeti organizaciji Rape Crisis Network u Dublinu. Posjetile smo različite organizacije civilnoga društva specijalizirane za seksualno nasilje i nasilje nad ženama (One in Four, Safe Ireland, Ruhama) i održale sastanke s predstavnicama i predstavnicima različitih institucija (DPSU jedinica u sklopu policije, SATU jedinica u sklopu bolnice Rotunda, parlament). Bilo nam je odlično i edukativno iskustvo, a sva nova znanja i poznanstva zasigurno će pridonijeti našem daljnjem radu. Zahvaljujemo Clioni Saidlear i RCNI-u na bogatom i odlično osmišljenom programu.
Održavanje studijske posjete sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom!