Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Sudjelovanje na tribini u OŠ Okučani

28. veljače 2023. sudjelovale smo na tribini u OŠ Okučani povodom obilježavanja Dana ružičastih majica! Tema tribine je bila seksualno nasilje, a tribinu su vodili učenici i učenice! Zahvaljujemo OŠ Okučani na pozivu. OŠ Okučani uključena je u provedbu EU projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP2 – Junior” (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020.

Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.