Vijesti

Sudska praksa zamjene zatvorskih kazni radom za opće dobro

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava komentirala je za Jutarnji list sramotnu praksu zamjene zatvorskih kazni radom za opće dobro.

Navela je kako sudska praksa pokazuje da su suci/sutkinje, kad su u pitanju djela protiv spolnih sloboda ili spolnog zlostavljanja djece, skloni izricati minimalne kazne ili kazne tek nešto više od minimalnih.  Kada se uzme u obzir da sudski postupak prosječno traje pet-šest godina, da će počinitelj nakon toga dobiti jednu godinu kazne, a da će mu ona na kraju možda biti zamijenjena radom za opće dobro – besmisleno je uopće govoriti o porukama žrtvi.

Ističemo kako je 2016. godini ukupno 26 zatvorskih kazni zamijenjeno ovim radom za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, dok su za kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka ukupno 3 zatvorske kazne zamijenjene.

Više informacija dostupno na adresi: poveznica.