Vijesti

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, u suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI, organizirao je tematsku sjednicu (1. sjednicu Odbora) u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na temu Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama 22. studenog 2016.

Nataša Bijelić (CESI) predstavila je rezultate istraživanja u okviru projekta Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima.

Uz članove/ice Odbora na sjednici su sudjelovali i saborski zastupnici/e, predstavnici/e nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava.

Ispred Ženske sobe na sjednici je sudjelovala koordinatorica dr. sc. Maja Mamula.