Anamaria Drožđan-Kranjčec

Voditeljica pravnog tima

About Me:

Education & Training

Anamaria koordinira nacionalnom „Mrežom podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Sudjelovala je kao članica u radnim skupinama za izmjenu zakonodavstva, podzakonskih propisa i donošenja javnih politika vezanih u problematiku rodno uvjetovanog nasilja i prava žrtava kaznenih djela. Autorica je publikacija i stručnih članaka, redovna je predavačica na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, predavačica je na brojnim edukacijama na temu zaštite prava žrtava seksualnog nasilja, nasilja u obitelji te o pravima i položaju žrtava kaznenih djela.