Jelena Čaušević, mag. oec

voditeljica programskih financija

About Me:

Education & Training

Prethodna radna iskustva stekla je na pozicijama stručne suradnice i voditeljice financija u nekoliko organizacija civilnog društva čije je rad bio usmjeren na zaštitu i promicanje ljudskih prava. Završila je program Ženskih studija u Zagrebu, obrazovne programe “Pod Zagorkinim suncobranom – ženske autobiografije“ i “Pravna klinika za sprječavanje diskriminacije”. Uz to, već dugi niz godina bavi se aktivizmom, s naglaskom na ženska i LGBTIQ prava. Nadalje, završila je i osposobljavanje za vizažisticu na Italian Institute of Art and Makeup u Bologni te je držala predavanja i radionice na temu izražavanja kroz make up za cis i TIRV osobe. 

U Ženskoj sobi glavno područje profesionalnog djelovanja joj je upravljanje projektnim financijama, posebice financijama međunarodnih projekata.