Lidija Al Tharwan Samahodaj, spec. admin. publ.

Stručna suradnica na programima i projektima

About Me:

Education & Training

U Ženskoj sobi radi na osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti, pruža administrativnu i logističku podršku radu organizacije, pomoć u administraciji i vođenju web stranice i društvenih mreža Ženske sobe.