Kristina Mihaljević mag. paed. soc.

Voditeljica preventivnih programa

About Me:

Education & Training

Kontinuirano osmišljava i vodi predavanja, radionice, treninge i edukacije za djecu, mlade, roditelje, studente/ice, stručnjake/inje koji rade s djecom, predstavnike/ce organizacija civilnoga društva i širu javnost usmjerene na prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja, promociju rodne ravnopravnosti te aktivnog uključivanja u rad organizacija civilnoga društva. 

Aktivno se bavi kampanjama putem društvenih mreža, autorica je raznih  brošura i publikacija usmjerenih na prevenciju seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja. Jedna je od autorica programa protiv seksualnog nasilja za srednje škole (SNEP) i za više razrede osnovne škole (SNEP 2 – Junior). Sudjelovala je kao predavačica na različitim okruglim stolovima, predavanjima, edukacijama, konferencijama te se kontinuirano profesionalno usavršava. Edukantica je psihoterapije pod supervizijom u Centru za gestalt psihoterapiju i edukaciju – Centar IGW Zagreb.