Marijana Senjak, psihologinja, psihoterapeutkinja

psihologinja i savjetodavka u Centru za žrtve seksualnog nasilja

About Me:

Education & Training

Educirana na više poslijediplomskIh studija – Poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz traumatske psihologije na Univerzitetu u Sarajevu u suradnji sa Ludwgs Maximillian Univerzitetom iz Munchena, poslijediplomski  studij iz traumatske psihologije International Trauma Study Program na New York University kao Ron Brown stipendistkinja američke vlade, te na Poslijediplomskom studiju iz post-traumatske terapije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu u suradnji sa WHO. Educirana je u više psihoterapijskih pravaca – transakcijskoj analizi, integrativnoj gestalt terapiji i feminističkoj psihodrami. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u uspostavi individualnih i grupnih psihoterapijskih modela podrške preživjelim seksualno nasilje u ratu, obitelji i zajednici, nasilje u obitelji, trgovanje ljudima te u radu sa ranjivim skupinama izbjeglica, migranata i migrantkinja.    

Autorica je više stručnih radova i priručnika, edukatorica i trenerica u Hrvatskoj i zemljama regije u  području prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja s posebnim naglaskom na obzirnom pristupu žrtvama. Održala je predavanja o posljedicama preživljenog seksualnog nasilja u ratu na MKSJ, Međunarodnom kaznenom sudu, Visokom iračkom sudu i više europskih i američkih sveučilišta (Ulster University, La Sapienza Universita, New York City University, Northwestern University.)  Dugogodišnja je aktivistica u području zagovaranja prava preživjelih seksualno nasilje u ratu, koordinatorica kampanje „Za dostojanstvo preživjelih“ kojom je uz prikazivanje nagrađenog bosansko-hercegovačkog filma Grbavica, na čijem je scenariju surađivala, po prvi put zakonski priznat status civilnih žrtava rata preživjelim ratna silovanja u Bosni i Hercegovini. Bila je predsjednica Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja u ratu u prvom sazivu u Hrvatskoj. Sudjeluje u regionalnoj inicijativi Ženski sud – Feministički pristup pravdi vezano za proces pripreme svjedokinja za javno svjedočenje i stvaranje feminističkih modela izgradnje mira, pravde i odgovornosti.