Vijesti

Trening: Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom

Ženska soba-  Centar za seksualna prava organizirala je od 03. -05. 07. 2013. u Termama Jezerčica, trodnevni trening na temu „Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom“.

Trening je bio namijenjen predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnicama organizacija osoba s invaliditetom te predstavnicama institucija.

Cilj je nastaviti otvaranje teme o nasilju prema ženama s invaliditetom i ojačati postojeću suradnju te iznaći modalitete za nastavak zajedničkog rada na suzbijanju nasilja prema ženama, pogotovo ženama s invaliditetom. Govorit se o problemima nedostataka istraživanja o rasprostranjenost različitih oblika nasilja prema ženama s invaliditetom, razlozima koji pridonose odluci o prijavljivanju nasilja, kao i o nužnosti razvoja što efikasnije pomoći, podrške i zaštite žena s invaliditetom od svih oblika nasilja i diskriminacije.

Trening su facilitirale dr. sc. Maja Mamula, Maja Vukmanić i Antonija Hojt Ilić iz Ženske sobe, a gošće- predavačice bile su:

  • Mira Pekeč – Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,

  • Martina Krnić Piktija, stručna savjetnica za pravna pitanja, Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,

  • Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a,

  • Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet,

  • Štefica Roginić, voditeljica SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja i

  • Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom.

Ovaj trening održan je u sklopu projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ koji Ženska soba provodi u suradnji s Gradom Zagrebom  – Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.