Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

„Trening za rad sa ženama žrtvama nasilja”

Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava je, uz financijsku potporu Mediterranean Women’s Funda, organizirala dvodnevni trening za svoje volonterke i volonterke i stručne osobe koje rade sa ženama žrtvama nasilja. Trening je održan od 25. do 26. kolovoza 2017. godine u termama Jezerčica, Donja Stubica.

Prvog dana treninga, Marina Švagelj Jažić, predsjednica udruge ”HERA”, održala je predavanje o principima rada SOS telefona i savjetovališta sa ženama žrtvama nasilja te postupanja u kriznim intervencijama, dok je Kristina Trbuha, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Križevci obradila temu uloge Centra za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Drugog dana, kao gošća predavačica, na trening je sudjelovala i psihologinja Senka Sekulić Rebić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi. Ona je obradila temu seksualnog nasilja te specifičnosti rada sa ženama žrtvama seksualnog nasilja (kako razgovarati sa žrtvom, rad Centra te primjeri iz prakse). Posebnu pažnju je posvetila objašnjenju odlaska sa žrtvama na sud u ulozi povjerljive osobe što je trenutno uvedeno i definirano Direktivom 2012/29/EU.

Ženska soba trenutno više pažnje posvećuje implementaciji Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela kroz provedbu projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas sa žrtve seksualnog nasilja” kojeg financiraju Europska unija I sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Sekulić Rebić je na edukaciji za volontere/ke predstavila i ovaj projekt Ženske sobe te njegove do sada postignute rezultate.

Predavanja su održale i Sanela Štubelj, prof.psihologije, koja je govorila o tehnikama nošenja sa stresom, Nina Očko, voditeljica SOS telefona Krapinsko-zagorske županije, koja je govorila o vlastitim iskustvima rada u pružanju pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja te Štefica Roginić, SOS telefon za žene s invaliditetom koja je govorila o načinu i iskustvima pružanja pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja.

Trening je bio vrlo interaktivan te s puno primjera iz prakse, a sudionicama je ostavljen prostor za pitanja i diskusiju te pojašnjavanje svega što im je bilo nejasno ili o čemu su htjele saznati više.