Vijesti

Trening za nevladine organizacije

Ženska soba je od 28. – 31. 05. 2009. organizirala četverodnevni „Specijalizirani trening za organizacije civilnog društva za unaprjeđivanje pružanja usluga žrtvama seksualnog nasilja, te za monitoriranje jave politike o suzbijanju seksualnog nasilja“ u Termama Jezerčica. Trening je održan u sklopu projekta „nulta tolerancija na seksualno nasilje“ kojeg podržava Europska komisija. Trenerice su bile Maja Mamula (Ženska soba), Maja Vukmanić (Ženska soba) i Lepa Mlađenović (Autonomni ženski centar Beograd). Treningu je prisustvovalo 25 predstavnica nevladinih organizacija sa područja cijele Hrvatske koje rade na problematici seksualnog nasilja.

 

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.