Vijesti

Trening za policiju: Nula tolerancije protiv seksualnog nasilja

Ženska soba je u sklopu PHARE programa Nula tolerancije protiv seksualnog nasilja organizirala jednodnevni trening za policijske službenike i službenice u Zagrebu, Hotel Palace, 27. veljače 2009. godine.

Na treningu je sudjelovalo 20 policijskih službenika/ca različitih policijskih postaja PU zagrebačke, većina iz linije rada krvnih i seksualnih delikata. Cilj treninga bio je edukacija i senzibilizacija policijskih službenika/ca za specifične potrebe žrtava seksualnog nasilja. Trening su vodile trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na ovoj problematici: mr. sc. Maja Mamula, psihologinja (Ženska soba), Neda Pavić, pravnica (Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu) i Đurđica Kolarec, soc. pedagoginja (Centar za žene žrtve rata ROSA). Trening je uključivao kraća teorijska izlaganja, primjere iz praske, vježbe, kao i prostor za diskusiju i pitanja. Edukacija je održana u odličnoj radnoj atmosferi, a interes i motivacija sudionika/ca treninga je bila izuzetno visoka za ovu problematiku.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.