Vijesti

Trening za volonterke SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja u Zaboku

U nedjelju 16.09.2012. članice  Ženske sobe Maja Mamula, Antonija Hojt i Paula Zore su održale trening za buduće volonterke SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja u Zaboku. Ovaj SOS telefon pokreće CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom. Trening je uključivao predavanja na teme komunikacijskih vještina, osnova telefonskog savjetovanja, prvog telefonskog savjetovanja i feminističkih principa u radu s ženama žrtvama nasilja. Sudionice su pokazale interes i otvorenost za teme treninga i entuzijazam za rad na SOS telefonu.

Izuzetnom nam je drago što smo dio ove inicijative, jer je pokretanje SOS telefona često prvi korak u otvaranju teme nasilja nad ženama u zajednici.