Vijesti

Tribina „Trgovanje ljudima“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Na poziv Udruge Pravnik Maja Mamula je sudjelovala kao izlagačica na tribini „Trgovanje ljudima“ 11. svibnja 2011. godine, a govorila je o psihološkim posljedicama traumatskih iskustava na žrtve te utjecaj traume na davanje iskaza i svjedočenje. Osim nje, izlagali su i Lovorka Marinović, koordinatorica programa suzbijanja trgovanja ljudima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Davor Derenčinović, profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Na tribini je prisustvovalo 50 studenata i studentica, uglavnom sa Pravnog, ali i drugih fakulteta.