Vijesti

U Rijeci održano javno predavanje „Seksualno nasilje – uloga i važnost Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“

U riječkoj Gradskoj vijećnici, dana 19. studenog 2015. godine, u organizaciji Centra za participaciju žena u društvenom životu, SOS telefona – grad Rijeka i Ženske sobe – Centra za seksualna prava, održano je javno predavanje pod nazivom „Seksualno nasilje – uloga i važnost Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“.

Cilj predavanja je bio upoznati sve sudionike i sudionice s osnovnim pojmovima vezanim uz problematiku seksualnog nasilja te upoznavanje s mogućim mehanizmima zaštite (Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja). Nakon što je Antonija Pintar iz Centra za participaciju žena u društvenom životu, otvorila javno predavanje te pozdravila sve prisutne, uslijedilo je izlaganje Paule Zore, članice koordinacijskog tima Ženske sobe. Zore je sudionike i sudionice upoznala s oblicima seksualnog nasilja, posljedicama seksualnog nasilja te rasprostranjenosti istog, a osvrnula se i na primjere iz prakse. Posebnu pozornost pridala je predstavljanju važnosti Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Karin Kuljević, iz Kliničko bolničkog centra Rijeka, održala je predavanje o psihološkim aspektima seksualnog nasilja te posljedicama istog. Nakon izlaganja, uslijedila je rasprava.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.