Vijesti

U suradnji s Udruženjem “Žene Ženama” u Mostaru održan trodnevni trening „Nasilje nad ženama“

U suradnji sa organizacijom „Žene ženama“ iz Sarajeva (BiH) Ženska soba održala je trodnevni trening „Nasilje nad ženama“ u Mostaru u trajanju od 08. rujna do 11. rujna 2011. godine. Trening je održan kao dio aktivnosti projekta „Nasilje nad ženama, prepoznaj i spriječi!“ kojeg Žene ženama i Ženska soba provode u partnerstvu a financiran je zahvaljujući Foundation Open Society Institute. Trening su vodile Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Maja Vukmanić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja. Na samom treningu prisustvovale su predstavnice ženskih nevladinih organizacija koje djeluju na području suzbijanja svih oblika nasilja nad ženama.