Vijesti

U suradnji s Udruženjem “Žene Ženama” u Sarajevu održan dvodnevni trening „Nasilje nad ženama“

Ženska soba je od  03.03. –  04.03.2012.  u suradnji s udruženjem  „Žene ženama“  iz Sarajeva (BIH) organizirala dvodnevni  trening za predstavnike/ice Centara za socijalnu skrb u Sarajevu. Na treningu je sudjelovalo ukupno 26 osoba koje su tijekom dva dana treninga imale priliku osim o problematici nasilja nad ženama educirati se i o zaštiti mentalnog zdravlja osoba koje rade  sa žrtvama nasilja. Trening je održan kao dio aktivnosti projekta „Nasilje nad ženama, prepoznaj i spriječi!“ kojeg Žene ženama i Ženska soba provode u partnerstvu a financiran je zahvaljujući Foundation Open Society Institute. Trening su vodile Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Maja Vukmanić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja. Zahvaljujemo svim sudionicama/cima na sudjelovanju te Udruženju  „Žene ženama„ na suradnji.