Vijesti

Vlada Republike Hrvatske donijela ažurirani “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”

Ažurirani “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” Vlada Republike Hrvatske donijela je na 181. sjednici održanoj 4. rujna, 2014. godine na prijedlog Ured za ravnopravnost spolova.

“Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” temelji se na zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te na sadržaju i obvezama propisanim “Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015.” i “Preporukom Rec (2002) 5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o zaštiti žena od nasilja”.

Osnovni cilj “Protokola” je uvođenje i osiguravanje standardiziranog postupka svih nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj prema žrtvama seksualnog nasilja.

Nadležna tijela u postupanju sa žrtvama seksualnog nasilja su: policija, zdravstvene ustanove (opće i kliničke bolnice, klinički bolnički centri), pravosudna tijela (sud i Državno odvjetništvo), centri za socijalnu skrb, odgojno-obrazovne ustanove i institucije koje pružaju pomoć i potporu u zaštiti mentalnog zdravlja.

Podsjećamo, tekst “Protokola” Vlada Republike Hrvatske prihvatila je još na svojoj 64. sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine, također na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova. Međutim, stupanjem na snagu novog Kaznenog zakona, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona bilo je nužno pojedine odredbe uskladiti sa odredbama tih Zakona, stoga je Ured za ravnopravnost spolova pokrenuo postupak usklađivanja teksta Protokola, u koji su ugrađene navedene zakonske promjene.

Ažurirani “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” možete pronaći ovdje.