Vijesti

Volonterska akcija protiv seksualnog nasilja u Učeničkom domu Škole za primalje Zagreb

Učenice smještene u Učeničkom domu Škole za primalje Zagreb, uz mentorstvo odgajateljica doma te članice Ženske sobe u organizirale volontersku akciju „Volontiram protiv nasilja“.

Akcija je održana 20. prosinca 2017. godine u prostoru učeničkog doma te se sastojala od nekoliko elemenata. Učenice su u jutarnjoj te poslijepodnevnoj smjeni obilazile razrede Škole za primalje te svojim kolegicama dijelile materijale Ženske sobe i informirale ih o problematici seksualnog uznemiravanja. Nadalje, u međusmjeni su učenice održale akciju na temu osvještavanja i senzibilizacije šire zajednice mladih osoba o prevenciji seksualnog nasilja, s naglaskom na prevenciju seksualnog uznemiravanja mladih. Akcija je osmišljena na način prilagođen mladima te je bila uključiva, senzibilizirajuća i efikasna. Učenice u mogle uzimati pozitivne i osnažujuće poruke protiv seksualnog uznemiravanja te su i same mogle ispisivati poruke za druge osobe. Poruke su bile zalijepljene za balone te su na taj način bile primamljive učenicama. Akcija s balonima i porukama ponovljena je još jednom, odnosno na sljedećem malom odmoru nakon nastave.

Na ovaj način se potaknulo mlade da sudjeluju u svojoj društvenoj zajednici kroz njihovo educiranje i osnaživanje za aktivno uključivanje u procese pozitivnih društvenih promjena kroz njihov volonterski angažman. Učenicama Učeničkog doma je pružen prostor te sredstva za osmišljavanje volonterske akcije te metoda dopiranja do šire zajednice učenica u svojoj školi te Učeničkom domu.

Učenice koje su osmislile i provele volontersku akciju sa svim njezinim elementima su prethodno sudjelovale na dvije radionice održane od strane članica Ženske sobe.

Sve aktivnosti su sastavni dio projekta „Volontiram protiv nasilja“, financijski podržanim od Grad Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.