Volontiranje

Ženska soba od svog osnutka 2002. godine izuzetno cijeni vrijednost volonterki/volontera, te promiče volonterski rad uključivanjem zainteresiranih osoba u projekte i programe organizacije. Kroz volontiranje u Ženskoj sobi, mladi, ali i sve druge zainteresirane osobe, aktivno sudjeluju u prevenciji seksualnog nasilja i postizanju rodne ravnopravnosti, te pridonose pozitivnim promjenama u društvu. 

 HODOGRAM PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE?

 1. Zainteresirane osobe mogu poslati e-mail na Žensku sobu (zenska.soba@zenskasoba.hr) u kojem iskazuju interes za volontiranjem. 
 2. Članice Ženske sobe dogovaraju inicijalni razgovor sa zainteresiranom osobom kako bi se izvršila procjena spremnosti za volontiranjem kod potencijalnih volonterki/volontera. Zainteresirana osoba ispunjava Prijavni list potreban za unos podataka u bazu Ženske sobe.
 3. Zainteresirana osoba se tijekom razgovora upoznaje s trenutnim potrebama za volonterkama/volonterima u organizaciji te načinima uključenja, kao i ciljevima, vrijednostima i misijom Ženske sobe.
 4. Volontiranje u Ženskoj sobi je dobrovoljno te potencijalne volonterke/volonteri mogu volontirati kratkoročno ili dugoročno, u skladu s potrebama organizacije i na osnovu vlastitih mogućnosti i sposobnosti. Volontiranje u Ženskoj sobi je regulirano Zakonom o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) i Etičkim kodeksom volontera.
 5. U okviru Ženske sobe potencijalne volonterke/volonteri mogu obavljati određene zadatke ili preuzeti određene obaveze.
 6. Nakon inicijalnog razgovora potencijalna volonterka/volonter se može uključiti u Google grupu volonterki i volontera Ženske sobe koja služi za komunikaciju, dodjeljivanje zadataka i obaveza, razmjenu informacija o događanjima, edukacijama i slično drugih organizacija civilnoga društva, institucija i Ženske sobe.
 7. Ženska soba će, prije početka volonterskog angažmana, dati sve informacije i upute vezane za obavljanje pojedinog volonterskog zadatka. Početkom volontiranja u Ženskoj sobi se smatra preuzimanje ili dodjeljivanje određenog zadatka ili obaveze.
 8. Volonterka/volonter se trebaju upoznati s problematikom seksualnog nasilja, rodne (ne)ravnopravnosti i rada organizacija civilnoga društva kroz literaturu koju će im dati Ženska soba i/ili sudjelujući na edukacijama Ženske sobe (u skladu s provedbom projekata organizacije).
 9. Ženska soba i volonterka/volonter sklapaju Ugovor o volontiranju tek nakon ostvarenih minimalno 5 volonterskih sati. Volonterske sate je moguće ostvariti preuzimajući određene zadatke ili obaveze (dolje navedeni).
 10. Volonterka/volonter pisanim putem na tjednoj bazi izvještava koordinatoricu volonterki/volontera o provedenim zadacima ili obavezama poštujući zadane rokove organizatorice volontiranja.
 11. Ženska soba s aktivnom volonterkom/volonterom provodi evaluaciju rada osobe te evidenciju volonterskih sati.
 12. Ženska soba može volonterki/volonteru izdati Potvrdu o volontiranju nakon ostvarenja minimalno 15 volonterskih sati.
 13. Ispunjavanje volonterske knjižice i potvrđivanje obavljenih zadataka moguće je izvršiti i prije ostvarenja minimalnih 25 volonterskih sati.

Volonterski poslovi, zadaci ili obaveze koje volonteri mogu obavljati

Rad na računalu, unos podataka (najčešće unos statističkih podataka u excel tablice ili SPSS bazu podataka), press clipping, popis inventara, fotokopiranje i skeniranje dokumentacije, priprema materijala za slanje putem pošte i odlazak na poštu

Promocija, sudjelovanje u akcijama i aktivnostima Ženske sobe (javne akcije, okrugli stolovi, konferencije, tribine i slično), distribucija materijala Ženske sobe

Pomoć pri organizaciji radionica, edukacija i različitih aktivnosti koje provodi Ženska soba (u vidu pripreme materijala fotokopiranja, uvezivanja ili skeniranja, slanja poziva i sl.)

Pretraživanje i pisanje obavijesti/vijesti za web stranicu Sigurno mjesto (www.sigurnomjesto.hr), prijevod postojećih tekstova (na engleski jezik), lektura postojećih tekstova, osmišljavanje objava (postovi, slike, pronalazak prikladnih video materijala) za društvene mreže Ženske sobe (Facebook: Sherajmo odgovorno, SNEP program, Instagram: Sherajmo odgovorno, Mladi za ravnopravno društvo), pisanje objava i tekstova za rubriku „Kutak ravnopravnosti“ na portalu Studentski.hr. priprema grafičkog dizajna tiskanih materijala (letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala) i online materijala (web banneri, banneri za društvene mreže)

Pomoć pri osmišljavanju letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala

Osim navedenog, Ženska soba potiče proaktivnost tijekom volonterskog rada sukladno sposobnostima, motivaciji i želji svakog volontera/ke. Potičemo sve osobe koje nam se jave za volontiranje da i sami predlože načine na koje mogu pridonijeti radu organizacije.

Napominjemo kako volontiranje u Ženskoj sobi ne uključuje direktan rad u savjetovalištu Centar za žrtve seksualnog nasilja.