Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Vršnjačke aktivnosti u sklopu projekta SNEP2 – Junior

U okviru EU projekta “SNEP 2 – Junior” vršnjački edukatori i edukatorice OŠ Matka Laginje osmislili su i proveli brojne aktivnosti – educirali su svoje vršnjake/inje, osmislili edukativne materijale te odigrali nogometnu utakmicu protiv seksualnog nasilja! Iznimno smo ponosne na njih i veseli nas vidjeti djecu koja aktivno doprinose suzbijanju seksualnog nasilja!