Vijesti

Za ženska ljudska prava, sada!

U Ženskoj sobi je održan jednodnevni trening za volontere i volonterke 17. listopada, 2014. godine. u sklopu projekta “Za ženska ljudska prava, sada!”. Trening su vodile članice Ženske sobe, Maja Vukmanić Rajter (socijalna pedagoginja) i Paula Zore (prof. komparativne književnosti i povijesti).

Na treningu su obuhvaćene teme ženskog aktivizma kroz povijest, povijest feminističkog pokreta, ravnopravnost spolova te vještine i znanja potrebne za provođenje reach out aktivnosti. Fokus treninga je bio na jačanju znanja o ženskim ljudskim pravima te jačanju argumentacije za različita područja: politička zastupljenost, obrazovanje, radna prava žena, nasilje nad ženama, medijska reprezentacija žena, žene i privatna sfera kako bi volonteri/ke dobili/e što širu sliku o samom području.

U drugom dijelu jednodnevnog treninga sudionici/e su podijeljeni/e u nekoliko grupa pri čemu je svaka grupa razradila jednu reach out aktivnost. Nakon prezentacije planiranih aktivnosti, trenerice treninga savjetovale su svaku od grupa za što uspješniju i kvalitetniju implementaciju reach out aktivnosti. Planirano je realizirati aktivnosti u Zagrebu do kraja 2014. godine.

Projekt “Za ženska ljudska prava, sada!” financijski podržava Grad Zagreb – Ured gradonačelnika.

20141017_113939

20141017_141747