Vijesti

Započela provedba online kampanje “Virtualno, ali realno!”

Dana 9. kolovoza 2022. započele smo s provedbom online kampanje “Virtualno, ali realno!”. Kampanja je usmjerena na senzibiliziranje i informiranje mladih o elektroničkom seksualnom nasilju, njegovim oblicima, načinima prevencije i reagiranja te mehanizmima zaštite i podrške u slučaju preživljenog nasilja. Kampanju će se odvijati na Instagramu (@sherajmoodgovorno) te na Facebook stranici Sherajmo odgovorno!

Kampanja „Virtualno, ali realno!“ sastavni je dio projekta “PREPOZNAJ, OSNAŽI SE, PRIJAVI!“, koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava. Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih. Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Središnjeg ureda za demografiju i mlade.