ACT - Aktivno do promjene, Vijesti

Započela provedba projekta “ACT – Aktivno do promjene” i održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta

Dana 8. studenoga 2021. godine započela je provedba projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ Provedba projekta financirana je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb i Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.  

Projekt se provodi na području Grada Zagreba, u trajanju od 10 mjeseci.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života kroz osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge na području zaštite ljudskih prava, s naglaskom na prevenciju seksualnog nasilja.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. povećati razinu informiranosti i znanja mladih o zaštiti ljudskih prava i problematici seksualnog nasilja
  2. unaprijediti vještine mladih, osnažiti ih i potaknuti za aktivno građanstvo i postizanje pozitivnih društvenih promjena na području zaštite ljudskih prava i prevencije seksualnog nasilja
  3. osnažiti i potaknuti mlade za uključivanje u rad organizacija civilnoga društva
  4. povećati znanje učenika/ca o seksualnom nasilju i mehanizmima zaštite i aktivno ih uključiti u rad na prevenciji seksualnog nasilja
  5. osvijestiti i senzibilizirati širu javnost i predstavnike/ce relevantnih državnih institucija o nužnosti aktivnog građanstva na području promicanja i zaštite ljudskih prava, s naglaskom na suzbijanje seksualnog nasilja

 U okviru provedbe projekta, 16. prosinca 2021. godine održan je početni sastanak na kojem su sudjelovale 4 predstavnice Ženske sobe, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta i Zagrebu i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Tijekom sastanaka, predstavljene su sve projektne aktivnosti, plan provedbe istih, kao i obveze i uloge svih uključenih u projekt.