Vijesti

Započela provedba projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Opći cilj projekta je smanjenje tolerancije na seksualno nasilje u okviru našeg društva, uključujući zaštitu prava žrtava, dok je specifični cilj projekta unaprjeđenje kvalitete života osoba koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja osiguravajući direktnu pomoć i podršku. Navedeno će biti postignuto kroz aktivnosti projekta, prvenstveno kroz direktan rad sa žrtvama. Ciljane korisnice/i su osobe koje su preživjele seksualno nasilje, ali i institucije, čitava zajednica, odnosno opća javnost.