Vijesti

Započela provedba projekta „Šalji dalje!“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta “Šalji dalje!” u partnerstvu s Osnovnom školom Slava Raškaj. Projekt će trajati godinu dana, financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnosti projekta usmjerene su na edukaciju različitih ciljanih skupina (profesora/ica, studenata/ica, učenika/ca i dr.) te aktivno uključivanje u prevenciju seksualnog nasilja s naglaskom na elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima.

Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja nad i među djecom i mladima. Specifični ciljevi su; educirati i aktivno uključiti nastavnike/ce i stručno osoblje OŠ Slava Raškaj na temu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja nad djecom i mladima, educirati voditelje/ice preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije na temu prevencije i suzbijanje seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, educirati i senzibilizirati studente/ice, buduće stručnjake/inje o problematici seksualnog nasilja te ih aktivno uključiti u suzbijanje istog, educirati roditelje o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima te mehanizmima zaštite, povećati znanje djece i mladih o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima te ih aktivno uključiti u prevenciju, osigurati široku teritorijalnu rasprostranjenost relevantnih informacija o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima i senzibilizirati širu javnost i predstavnike/ce relevantnih državnih institucija o problematici seksualnog nasilja.