Vijesti

Započeta provedba projekta “Budućnost bez nasilja!”

Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je s provedbom projekta “Budućnost bez nasilja!” u suradnji s partnerskim organizacijama Centrom za žene Adela iz Siska te Tehničkom školom Sisak. Projekt će trajati do kraja mjeseca kolovoza, 2016. godine.

Opći cilj projekta jest provesti učinkovite i održive aktivnosti kojima će se pridonijeti prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji i seksualnog nasilja. Aktivnostima projekta obuhvaćeni su prije svega učenici/e kao ranjiva skupina kada govorimo o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju, njihovi roditelji, profesori/ice i stručni suradnici/ce, volonteri/ke, predstavnici/ce državnih institucija i tijela te šira javnost.

Rezultati projektnih aktivnosti usmjereni su na promociju i zaštitu ljudskih prava, konkretno prava žrtava nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, te poticanje aktivnog građanstva što u konačnici pridonosi razvoju demokratskih načela i stvaranju društva s nultom tolerancijom na nasilje.

Projekt “Budućnost bez nasilja!” financijski podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.