Vijesti

Završena prva godina programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je dana 1. lipnja 2017. godine započela s provedbom trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga. Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Prva godina programa završena je sa 31. svibnja 2018. godine. Program je nastao na temelju prepoznatih potreba u društvu te na temelju višegodišnjeg iskustva rada sa žrtvama nasilja u obitelji, a njime se doprinosi razvoju novog i sveobuhvatnog modela za osnaživanje žena žrtava za reintegraciju u zajednicu, kroz osnaživanje i zapošljavanje. Sukladno tome, opći cilj projekta jest razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera. Specifični ciljevi uključuju sve ključne aktere i ciljne skupine ovog programa: od samih žrtava nasilja u obitelji, pružatelja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i regionalne uprave do poslodavaca. Za svaku od ciljnih skupina pomno su razvijene grupe aktivnosti koje doprinose ostvarivanju cilja, ali i međusobnom povezivanju kako bi ovaj model ostao aktivan i nakon završetka provedbe programa.

Također, programom „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ potiču se poslodavci na korištenje Aktivnih mjera zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji provedbom istraživanja i uspostavljanjem međusobne suradnje između svih dionika te se osigurava uključivanje organizacija s ruralnih područja u pružanje socijalnih usluga.