Vijesti

Završna konferenciju projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“

U organizaciji Hrvatskog pravnog centra je dana 13. lipnja 2017. godine održana završna konferencija projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“. Konferencija je održana u prepunoj Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojoj su sudjelovali brojni predstavnici i predstavnice državnih institucija koje djeluju u sustavu zaštite i/ili podrške žrtvama kaznenih djela, civilnog društva te članova i članica akademske zajednice. Ispred Ženske sobe je sudjelovala Voditeljica pravnog tima, Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl. iur.

Konferencija je održana u okviru istoimenog projekta kojeg provodi Hrvatski pravni centar u suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a financiran je od strane Programa za pravosuđe Europske unije i projektnih partnera.

Svrha konferencije je bila prezentacija rezultate ovog projekta te poticanje raspravu o načinu provođenja (formalne) pojedinačne procjene potrebe žrtava za zaštitom i podrškom u okviru implementacije Direktive 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP u Hrvatskoj.

Govornici i govornice su bile: Ana Paska, Hrvatski pravni centar, voditeljica projekta; Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za kazneno procesno pravo; Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za kazneno procesno pravo; Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa RH, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima.