Vijesti

“Žene protiv seksualnog nasilja”

Ženska soba je 26.04. – 28.04.2008 održala trodnevni  trening u sklopu projekta „Žene protiv seksualnog nasilja“ na kojem je sudjelovalo devet predstavnica različitih nevladinih organizacija iz cijele Hrvatske.

Cilj  trodnevnog treninga bio je educirati i potaknuti ženske nevladine organizacije da počnu raditi na prevenciji i osvještavanju svoje lokalne zajednice o problemu seksualnog nasilja.

Nakon početnih predavanja o seksualnom nasilju, oblicima, indikatorima seksualnog nasilja, o predrasudama prema žrtvama seksualnog nasilja, predavanja oProtokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja sudionice su osmislile akcije koje će provesti u lokalnoj zajednici.
Polaznice treninga će uz suradnju sa Ženskom sobom kroz nadolazeće mjesece provoditi predavanja, radionice, okrugle stolove protiv seksualnog nasilja u svojoj lokalnoj zajednici.

Treningu su prisustvovale Renata Ćuk – B.a.B.e., Blanka Hatibović- Ženska akcija Rijeka – ŽAR, Radmila Miletić Borčić – Domine feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva, Darja Đorđević – Centar za građanske inicijative Poreč; Suzana Grašo – CENZURA, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, Borka Vidaković i  Marina Vulinović – Centar za podršku i razvoj civilnog društva – DELFIN, Pakrac, Ružica Mandić – Udruga žena Vukovar i Vesna Nedić – Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, te trenerice Maja Mamula, Dunja Bonacci Skenderović i Maja Vukmanić.

Trening se održao zahvaljujući financijskoj potpori „Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva”.

Image