Vijesti

Ženska platforma +2

U želji uspostavljanja dijaloga između organizacija civilnog društva i predstavnika/ca vladinih tijela te analiziranja učinjenoga vezanog uz politike rodne ravnopravnosti, kao i kreiranja preporuke za budući rad, organizirana je konferencija Ženska platforma +2 koja je održana 4. i 5. prosinca 2013. godine u Zagrebu. Konferenciju organizira pet ženskih feminističkih organizacija: CESI (Zagreb), B.a.b.e. (Zagreb), Domine (Split), Delfin (Pakrac) i Centar za građanske inicijative (Poreč).

Na konferenciji se raspravljalo o temama od Zakona o ravnopravnosti spolova, radničkih prava žena u okviru daljnje fleksibilizacije tržišta rada, socijalne uloge na lokalnoj razini kao preduvjeta ruralnog razvoja, ženskog prava na izbor do ekonomske sigurnosti žena nakon izlaska iz nasilja i škola (bez) stereotipa i predrasuda.

5. prosinca u sklopu 4. panela pod nazivom Žensko pravo na izbor, izlagala je i dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava.