Vijesti

Ženska soba sudjelovala na okruglom stolu u organizaciji Kluba zastupnika SDP-a

U organizaciji Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru održan je okrugli stol na kojem se raspravljalo o Prijedlogu izmjena i dopuna Kaznenog zakona s naglaskom na nasilničko ponašanje i nasilje u obitelji. Okrugli stol organiziran je radi poticanja javne rasprave o zakonskim promjenama koje mogu dovesti do suzbijanja nasilničkog ponašanja i nasilja u obitelji.

Gordana Sobol je nakon otvaranja okruglog stola zahvalila na odazivu Ministarstvu pravosuđa na čelu s ministrom Orsatom Miljenićem, uvodničarkama Sanji Bezbradica Jelavić, odvjetnici iz Autonomne ženske kuće Zagreb, te Višnji Ljubičić, pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, kao i ostalim sudionicima i sudionicama iz zainteresiranih ministarstava, saborskim zastupnicima/ama, predstavnicima/ama nevladinih udruga. Istaknula je kako bez svih navedenih ne bi bilo ideja i prijedloga za poboljšanje Kaznenog zakona Republike Hrvatske koji će odaslati i političku poruku kako svaki oblik nasilnog ponašanja nije prihvatljiv i mora biti sankcioniran.

Ministar Miljetić je naglasio kako je osnova ideja da se u Kazneni zakon vrati nasilničko ponašanje. Predlaže se kažnjavanje nasilničkog ponašanja prema bliskoj osobi te nasilničko kažnjavanje iz mržnje. Istaknuo je kako nasilje nigdje i ni u kakvom obliku nije dopustivo, bilo da se radi o nasilju prema bliskoj osobi ili članu obitelji, jer je riječ i o nasilju ponižavanja kojemu nitko od nas ne želi biti izložen.

Višnja Ljubičić pozdravila je uvođenje novog oblika kaznenog djela psihičkog nasilja, međutim zalaže se i za uključivanje ekonomskog nasilja. Smatra kako je izmjenom Kaznenog zakona bitno naglasiti poruku i društvu i počinitelju kako nasilje nije prihvatljivo ponašanje. Sanja Bezbradica Jelavić zahvalila je Klubu zastupnika SDP-a na organiziranju okruglog stola te ministru pravosuđana prepoznavanju važnosti uvođenja nasilnog ponašanja te psihičkog nasilja u Kazneni zakon. Istaknula je kako su izmjene zakona u smjeru prema ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama te nasilja u obitelji.

Nakon izlaganja su se u raspravu uključili mnogi i mnoge saborski zastupnici/e, zamjenici ministara te predstavnici/e nevladinih udruga.

Koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, dr. sc. Maja Mamula također je sudjelovala na okruglom stolu te se prilikom rasprave osvrnula na promjene u Kaznenom zakonu koje se dotiču žrtava seksualnog nasilja te samih počinitelja.