Vijesti

Ženska soba započinje s javnom kampanjom protiv nasilja u obitelji

Ženska soba započela je novu javnu kampanju „Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji“, koja je otpočela u subotu 22. rujna 2012., s obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a koju provodi u suradnji s Uredom gradonačelnika. Kampanja će putem reklamnih panoa u vozilima zagrebačkih tramvaja i autobusa utjecati na senzibilizaciju građana/ki o nužnosti prijavljivanja i pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji.

Uz podršku medija i dodatne javne akcije, kampanja će se nastaviti i tijekom listopada i studenog te će se nadovezati na 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji  započinju  25. listopada 2012. s Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završavaju 10. prosinca, s Danom ljudskih prava.