Vijesti

Ženska soba započinje s medijskom kampanjom “STOP seksualnom nasilju”

Ženska soba – Centar za seksualna prava pokreće medijsku kampanju “STOP seksualnom nasilju”. Kampanja će se odvijati u suorganizaciji sa najboljim hrvatskim dizajnerskim i marketinškim agencijama, među kojima su Fingere, Imago, McCann Erickson, Reber, te Šesnić & Turković, a pod medijskim pokroviteljstvom Europapress Holding (EPH) i Večernjeg lista. Cilj ove kampanje je osvijestiti široku javnost o problemu seksualnog nasilja i zlostavljanja.

Seksualno nasilje spada u red najtežih, a najmanje prijavljivanih oblika nasilja. Uz obiteljsko nasilje ulazi u dominantne oblike rodno uvjetovanog nasilja, odnosno onih njegovih vrsta u kojima je u velikoj većini slučajeva počinitelj muškarac, a preko 90 posto žrtava su žene. Najrizičnija skupina po dobi su mlade osobe.

Seksualno nasilje uočljivo je u širokom kontinuumu, od seksualnog uznemiravanja (neželjene seksualne primjedbe i ponude, verbalni prijedlozi, fizički dodiri i ucjene uznemirujući telefonski pozivi, seksističke primjedbe i šale) i seksualnog zlostavljanja (neželjena spolna ponašanja iznuđena primjenom sile i/ili prijetnji, koja uključuju fizički dodir s nasilnikom, kao što su neželjeni i prisilni dodiri intimnih dijelova tijela, seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom) preko silovanja do trgovanja ženama u svrhe prisilne prostitucije i/ili pornografije.

Seksualno se nasilje događa češće nego što većina ljudi smatra. Njegove su posljedice dalekosežnije nego što je većina osoba spremna priznati. Njegova cijena – psihološka, zdravstvena i ekonomska, za samu osobu, njenu obitelj, ali i širu zajednicu i društvo nesaglediva je i ne ostavlja mogućnost prešutnog toleriranja.

 
Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.